Quote

Ścieżki i chodniki

start | inspiracje | Ścieżki i chodniki

Urokliwa alejka wśród zieleni czy minimalistyczny chodnik obok modernistycznej bryły budynku?  Zobacz przykładowe aranżacje wykonania traktów pieszych z kostek lub płyt.