Quote

Płyty eco

produkty | Płyty eco

Płyty eco

OPIS KATEGORII PRODUKTOWEJ

Tworząc stabilne utwardzenie nawierzchni możemy jednocześnie zadbać o ekologię. Doskonałym sposobem na spełnienie tego warunku jest użycie płyty ażurowej. Specjalnie zaprojektowane wolne przestrzenie między jej betonowymi ściankami zapewniają swobodny odpływ wody deszczowej do gruntu, wpisując się doskonale w tak ważny obecnie trend eco. Płyta Ażurowa to także atrakcyjny design, atrakcyjnie komponujący się z trawą lub ozdobnymi kruszywami oraz niezbędna odporność na obciążenia i zmienne warunki pogodowe.